Filmarkivet och filmlaboratoriet i Rotebro

Connect

Filmarkivets uppgift är att samla in, katalogisera, bevara, restaurera och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Med det svenska filmarvet menas all film som erhållit finansiellt stöd från Filminstitutet, eller som visats på biograf i Sverige, eller som underställts granskning av Statens biografbyrå med avsikt på biografdistribution – såväl svensk som utländsk film, långfilm och kortfilm, spelfilm, dokumentärer, journalfilmer, animationer, trailrar och reklamfilm.

I våra samlingar finns mer än 71 000 material till drygt 31 000 filmer.

När det sista fullskaliga fotokemiska filmlaboratoriet lades ner i Sverige 2011 beslutade Svenska Filminstitutet att etablera ett eget filmlaboratorium i Rotebro. Främst för att möta Filminstitutets egna behov av omkopiering och analog restaurering av det svenska filmarvet, men även för att erbjuda restaureringsarbeten, omkopiering, ljussättning och framkallning av analog film till externa kunder.

 

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Filmarkivet och filmlaboratoriet i Rotebro

Hollywoodvägen 46
192 77 Sollentuna Vägbeskrivning registrator@filminstitutet.se 08-665 11 00 Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor