Avdelning

Filmarvet

Connect

Avdelningen Filmarvet består av enheterna Biblioteket, Digitaliseringen, Filmarkivet och Tillgängligt filmarv.

Filmarvet är Sveriges nationalarkiv för film. Avdelningens uppdrag är att se till att filmer och material om film bevaras och görs tillgängligt för dagens och morgondagens generationer.

 

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor